SOLEN GÖR DIG OBEROENDE!

Få gratis offert!
Du har inte mest soltimmar i Sverige där du bor men vi har monterat lönsamma solenergianläggningar på värre ställen.
Inte illa! Du har lika mycket sol som man har i norra Frankrike.
Fantastiskt bra! Du har lika många soltimmar som i södra Tyskland som är världens största solenergiland.

Få gratis offert

Vi vill att du som solenergispekulant skall känna dig trygg med oss samarbetspartner. Därför kontaktar vi dig på dina villkor.

Du förpliktigar dig inte till någonting när du skickar formuläret men för att vi skall kunna ge dig en första preliminär offert med en lönsamhetsberäkning måste vi kontakta dig för att få mer information.

Räkna på dina möjligheter!

  • W
  • SW
  • S
  • SE
  • E

Resultat:

Energiproduktion per år:

Kostnad:

Besparing per år:

Alla siffor är ungefärliga. Resultatet bygger på en försäljning av energi om 50 % och en livslängd på 35 år. Den verkliga livslängden är längre. Vill du att vi återkommer med en mer exakt uträkning fyller du i formuläret för att få en gratis offert.

Ta kontroll över din elkostnader!

MeraSol projekterar och installerar kompletta solcellslösningar på din villa, lantbruk, företag eller fastighet, både på tak och på mark. Vi gör det möjligt att på ett enkelt sätt och till bra priser kunna producera egen lönsam solel från solceller. Vi har lång erfarenhet och jobbar bara med de bästa leverantörerna. Skicka in en intresseanmälan redan idag för att se hur mycket ditt tak är värt med solceller.

Förenklat förbetalar du all den el som produceras av anläggningen under dess livslängd på långt över 30 år och blir därmed helt oberoende av framtida elprisökningar under lång tid framöver.Överskottet säljer du till ditt elbolag.

Hur mycket el ger solceller

Elproduktionen från en solenergianläggning beror på några olika faktorer men man brukar säga att den bör ge ungefär lika många kilowattimmar som man har watt installerat. Om du har 20 paneler med en effekt på ca 5000 Watt som täcker en yta av 32 kvadratmeter på taket så ger detta 5000 kilowattimmar per år.

MeraSol gör alltid en beräkning av möjlig elproduktion och lönsamhet för att du skall få ett korrekt beslutsunderlag.

Kundreferenser

“SolEl känns som framtiden. Vi valde att testa för miljöns skull och dessutom har det ju redan visat sig vara mycket kostnadseffektivt.”

David - Göteborg
Privatperson

För oss så är detta en framtidssatsning som känns helt rätt. Grön el direkt från egna solceller – “närproducerat”!

Håkan - Frillesås
Lantbrukare - Högens Gård

Att producera egen el med hjälp av solen och använda den på plats är ett av de mest miljövänliga sätten att lösa förbrukningen.

Patrick - Västtrafik
Fastighetsingenjör

Få gratis offert

Vi vill att du som solenergispekulant skall känna dig trygg med oss samarbetspartner. Därför kontaktar vi dig på dina villkor.

Du förpliktigar dig inte till någonting när du skickar formuläret men för att vi skall kunna ge dig en första preliminär offert med en lönsamhetsberäkning måste vi kontakta dig för att få mer information.

Varför MeraSol?

Vi gör solenergi enkelt. Din upplevelse är vår högsta prioritet och det börjar redan när du kontaktar oss. Vi tar hand om allting – om du vill. När allt är planerat och förberett så kan en installation gå så fort som en dag.

Läs mer

Vi har som mål att bli Sveriges  bästa leverantör av solenergi.

Vi har byggt alltifrån småskaliga anläggningar med några få paneler till storskaliga solcellsparker som täcker flera kvadratkilometer ute i Europa. Vi gör inget annat än att bygga solenergilösningar till privatpersoner, lantbrukare och företag. Vi hjälper till med förstudier, projektering, installation och övervakning.